Horsevad Research Logo


Beregninger


Note: Brug amerikansk decimalseparator "."
Beregn bølgelængde ud fra frekvens:

Formel:
λ = c/f
λ: Bølgelængde i meter
c: Lysets hastighed (299792458 m/s)
f: Frekvens i Hz

Input frekvens i Hz:


Beregn frekvens ud fra bølgelængde:

Formel:

λ = c/f
λ: Bølgelængde i meter
c: Lysets hastighed (299792458 m/s)
f: Frekvens i Hz

Input bølgelængde i meter i meter:


Konvertering mellem forskellige enheder for effekttæthed:

Effekttæthed i W/m2:Effekttæthed i mW/m2:Effekttæthed i uW/m2:Effekttæthed i W/cm2:Effekttæthed i mW/cm2:Effekttæthed i uW/cm2:Beregn 4-akset kummuleret feltintensitet fra 1-aksede målinger:

Formel:
Feltintensitet (E) = √ (x2 + y2 + z2)
E: 3-akset feltintensitet, målt i V/m
X, Y, Z: 1-aksede feltintensitetsmålinger, V/m.

Note:
Nogle instrumenter måler kun i een akse. Denne beregning kan bruges til at beregne den korrekte 3-aksede feltintensitet fra 1-aksede målinger.

1-akset måling af feltintensiteten langs x-aksen i V/m:

1-akset måling af feltintensiteten langs y-aksen i V/m:

1-akset måling af feltintensiteten langs z-aksen i V/m:


Beregn feltintensitet fra effekttæthed:

Formel:
Pd = E2/Z0 = Z0*H2
Pd: Effekttæthed, målt i W/m2
E: Feltintensitet for det elektriske felt, målt i V/m.
H: Feltintensitet for det magnetiske felt, målt i A/m.
Z0: Impedans for fri luft = 120π = 377Ω

Note:
Beregningen er kun valid for far-field, dvs mere end to bølgelængder fra antennen.

Effekttæthed i W/m2:


Beregn effekttæthed fra elektrisk feltintensitet:

Formel:
Pd = E2/Z0 = Z0*H2
Pd: Effektæthed, målt i W/m2
E: Feltintensitet for det elektriske felt, målt i V/m.
H: Feltintensitet for det magnetiske felt, målt i A/m.
Z0: Impedans for fri luft = 120π = 377Ω

Note:
Beregningen er kun valid for far-field, dvs mere end to bølgelængder fra antennen.

Elektrisk feltintensitet i v/m:


Beregn effekttæthed fra en isotropisk antenne:

Formel:
Pd = Pt / (4 * π * d2)
Pd: Effekttæthed, målt i W/m2
Pt: Effekt leveret til antenne, målt i W
d: Distance, målt i meter

Effekt leveret til antenne, målt i Watt:

Afstand ( i meter ) fra antennen:


Beregn effekttæthed fra en retningsvirkende antenne:

Formel:
Pd = (Pt * Gt) / (4 * π * R2)
Pd: Effektæthed, målt i W/m2
Pt: Effekt leveret til antennen, målt i Watt
Gt: Gain-faktor for antennen (lineær)
d: Distance, målt i meter

Effekt leveret til antennen:
Afstand fra antennen, målt i meter:
Gain-faktor (linear, dimensionsløs) for antennen:


Konvertering fra gain-faktor målt i dB til lineær gain:

Formel:
Glinear = 10(GdB / 10)
Glinear: Gain-faktor, målt lineært
GdB : Gain-faktor, målt i dB

Note:
Gain-faktor beskriver hvor retningsvirkende en antenne er. Hvis gain-faktoren sættes i relation til en rundstrålende isotropisk antenne beskrives det som dBi, idet gain for en isotropisk antenne er 1. Hvis gain-faktor sættes i forhold til den halvbølge-dipol benævnes det som dBd. En halvbølge-dipolantenne har en gain-faktor på 2,15 dBi, så dBd = dBi - 2,15dB

Gain in dB:


Beregning fra effekt i dBm til effekt i Watt:

Formel:
P(W)Effekt = 1W * 10(P(dBm)/10) / 1000
P(W) : Effekt, målt i W
P(dBm) : Effekt, målt i dBm

Note:
dBm beskriver en måling i dB refereret til een milliwatt.

Effekt i dBm:


Beregning fra effekt i dbW til effekt i Watt:

Formel:
P(W)Effekt = 1W * 10(P(dBW)/10)
P(W) : Effekt, målt i W
P(dBW) : Effekt, målt i dBW

Note:
dBW beskriver en måling i dB refereret til een Watt

Effekt i dBW:


Beregning fra effekt i Watt til effekt i dBm:

Formel:
P(dBm) = 10 * log10(1000 * P(W))
P(W) : Effekt, målt i W
P(dBm) : Effekt, målt i dBm

Note:
dBm beskriver en måling udført i dB refereret til een milliWatt

Input power in Watt:


Beregning fra effekt i Watt til effekt i dBW:

Formel:
P(dBW) = 10 * log10(1 * P(W))
P(W) : Effekt, målt i W
P(dBm) : Effekt, målt i dBW

Note:
dBW beskriver en måling udført i dB referet til een Watt

Input power in Watt:


Beregn EIRP ud fra effekt og gain-faktor:

Formel:
EIRP = Pt * Gt
Pt: Effekt leveret til antennen, målt i W
Gt: Lineær gain-faktor for antennen

Effekt leveret til antennen i Watt:
Gain-faktor:


Beregn EIRP ud fra elektrisk feltintensitet og afstand:

Formel:
EIRP = (E * d)2 / 30
E: Elektrisk feltintensitet, målt i V/m
d: Afstand, målt i meter

Elektrisk feltintensitet målt i V/m:
Distance in m:


Beregn ERP ud fra EIRP:

Formel:
ERP = EIRP / 1.64

EIRP:


Friis Transmission Formula (beregning af modtagen effekt):

Formel:
Pr = (Pt * Gt * Gr * λ2 ) / (4*pi*d)2
Pr : Modtagen effekt, målt i Watt
Pt : Effekt leveret til antennen, målt i Watt
Gt : Gain-faktor for afsendende antenne, lineær
Gr : Gain-faktor for modtagende antenne, lineær
λ : Bølgelængde, målt i meter
d : Afstand, målt i meter

Effekt leveret til afsendende antenne (W):
Gain-faktor for afsendende antenne:
Gain-faktor for modtagende antenne:
Bølgelængde (m):
Distance (m):


Beregn sikkerhedsafstand til en sender:

Formel:
Pd = (Pt * Gt) / (4 * π * d2)
Pd: Effektæthed, målt i W/m2
Pt: Effekt leveret til afsendende antenne, målt i W
Gt: Gain-faktor for afsendende antenne, lineær
d: Afstand, målt i meter

Note:
Sikkerhedsafstande beregnes efter SBM2015 og Bioinitiative 2012a

Effekt leveret til afsendende antenne i Watt:
Gain-faktor for afsendende antenne: