Horsevad Research Logo


Rådgivning vedr strømstriber

Der ydes gratis og uforpligtende telefonisk rådgivning til strømramte landbrug. Nummeret er 36 98 19 44. Det er også helt fint at ringe hvis du er dyrlæge, konsulent eller på anden måde skal hjælpe et strømramt landbrug.

Note: Nummeret er min fastnet-telefon. Jeg bruger kun i meget begrænset omfang mobiltelefon; for den forstyrrer mit måleapperatur, når jeg laver feltmålinger. Hvis jeg ikke er i nærheden af fastnettelefonen, når du ringer, så ringer jeg tilbage, når jeg kommer hjem. Du kan også sende en email med dit nummer, så ringer jeg tilbage.

Orienterende opmåling

Jeg har udviklet en metode til billig, nem og enkel orienterende måling. Når man bestiller målingen tilsendes kunden 5 glas med vand med specialkalibreret spinkoherens. Kunden stiller derefter vandprøverne de steder på sin ejendom, vedkommende ønsker undersøgt. Vandprøverne sendes derefter tilbage til mig for analyse. Analysen er hurtig, så med mindre jeg er ude på feltarbejde, vil du have analyseresultatet samme dag som jeg modtager prøverne.