Horsevad Research Logo


Horsevad Research

Horsevad Research fokuserer på forskning i interaktioner mellem biologiske systemer og elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felter.

Vores hovedfokus er strømproblemer i landbruget, hvor vagabonderende strøm fra landets tekniske infrastruktur i stadigt stigende omfang yder negativ påvirkning på både dyrevelfærd og rentabiltiet.

Forskningen har indtil videre resulteret i 9 internationalt publicerede videnskabelige artikler.

Horsevad Research har udviklet specialinstrumenter til opmåling af vagabonderende strømme og strømstriber. Vi har udviklet en forskningsbaseret forklaringsmodel for strømstribernes uønskede påvirkning, kaldet "Vortexhypotesen".

Vi har endvidere udviklet en teknisk løsning til neutralisering af negative virkninger fra udefrakommende strømstriber. Læs forskningsartiklen her